Resumé

Dit is de website van ZZP Johan van Oostrum, eigenaar van Chaos Geordend.

Het is de verzamelplaats van CG projecten, soms ook privé, waarin kennisuitwisseling en Open Source Software een centrale rol spelen. Primair bedoeld voor verslaglegging en kennisdeling. Tevens portfolio.

Artikelen met een mogelijk breder dan Nederlands publiek, worden in het Engels geplaatst. Gezien het kleine bereik, en dus lage bezoekersaantallen, wordt een tweetalig opgetuigd Blog niet zinvol geacht.